Lưu ý giáo viên hoàn thiện các điều kiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Lưu ý giáo viên hoàn thiện các điều kiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
Ảnh minh họa/internetGD&TĐ - Sở GD&ĐT Ninh Bình vừa có văn bản về việc hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, rà soát điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên năm 2019.Trong đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt các quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tới cán bộ, giáo viên của đơn vị; tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên hoàn thiện các điều kiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định.Rà soát đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thăng hạng chức danh nghề nghiệp và yêu cầu những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có nhu cầu thăng hạng lập hồ sơ đăng ký dự thăng hạng, lập danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp.Các đơn vị nộp danh sách đăng ký dự thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên về Sở GD&ĐT (qua Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 12/4/2019. Thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thăng hạng (hồ sơ thi hoặc xét thăng hạng) về Sở GD&ĐT sẽ được Sở thông báo khi Sở Nội vụ triển khai kế hoạch thăng hạng cụ thể.Đối với các phòng GD&ĐT, yêu cầu các cơ sở giáo dục trực thuộc rà soát, tổng hợp đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có nhu cầu dự thăng hạng, báo cáo kịp thời UBND huyện, thành phố theo yêu cầu để đảm bảo quyền lợi, chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên.Lập Phương