Hoàng Công Lương sẽ tiếp tục hành nghề sau khi chấp hành xong hình phạt tù?

Chuyên gia pháp lý cho rằng, bị cáo Hoàng Công Lương không bị tòa phúc thẩm tuyên phạt hình phạt bổ sung thì đương nhiên sau khi mãn hạn tù cựu bác sĩ này tiếp tục được quay trở