Hà Nội chuẩn bị xây dựng bảng giá đất mới

Sắp tới, Hà Nội sẽ triển khai điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất trên thị trường để phục vụ cho việc xây dựng bảng giá đất mới của thành phố.