Nghị quyết của Bộ Chính trị: Năm 2045, Đà Nẵng sẽ thành đô thị biển đáng sống đẳng cấp châu Á

Nghị quyết của Bộ Chính trị: Năm 2045, Đà Nẵng sẽ thành đô thị biển đáng sống đẳng cấp châu Á
Nghị quyết của Bộ Chính trị xác định sự phát triển của Đà Nẵng hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, đồng thời định hướng mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố này đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết số 43 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.Nghị quyết 43 khẳng định sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị khoá IX về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đà Nẵng đã có bước phát triển mạnh mẽ, song còn nhiều hạn chế, yếu kém. Đà Nẵng phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Quy mô kinh tế của Đà Nẵng có tăng nhưng còn nhỏ, chỉ chiếm 1,55% GDP của cả nước; tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm sút so với trước, năng suất lao động chưa cao.Từ đó, Nghị quyết 43 đã đặt ra những mục tiêu tổng quát và cụ thể cho từng giai đoạn phát triển trong thời gian tới.
Tầm nhìn đến năm 2045, thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực Châu Á. Ảnh: InternetCụ thể, mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ; là một trong những trung tâm văn hoá - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học - công nghệ phát triển của đất nước.Đông thời, Bộ Chính trị cũng đặt mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện tầm khu vực và quốc tế; thành phố cảng biển, đô thị biển quốc tế, trở thành đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh, thành phố đáng sống. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính xếp hạng trong top 3 của cả nước.Đến năm 2030, hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN; GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 8.700 USD...Tầm nhìn đến năm 2045, thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực Châu Á.Theo Lâm TùngNDH