Du học Canada : Thông báo: Nghỉ lễ quốc khánh Canada 2019

Du học Canada : Thông báo: Nghỉ lễ quốc khánh Canada 2019

Nhân dịp Quốc Khánh Canada, CEI xin trân trọng thông báo Trung Tâm sẽ nghỉ vào ngày Thứ Hai, 01/7/2019.

Văn phòng sẽ làm việc bình thường lại vào ngày Thứ Ba, 02/07/2019

Trường hợp khẩn cấp vui lòng liên lạc qua số 039 9103104 

The Canadian Education International (CEI) is honored to announce that we will close our offices on Monday, Jul 01, 2019 for Canada Day.

CEI offices will re-open on Tuesday, 02/07/2019

Emergency, please call us at 039 9103104.

Trân Trọng/ Yours Sincerely!

CEI Vietnam

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan