Cơ hội hỗ trợ các nhà lãnh đạo tại các trường ĐH khu vực miền núi phía Bắc

Người hướng dẫn sẽ đồng hành và hỗ trợ từ 6 đến 10 nhà quản lý cấp trung tại trường đại học.Thù lao sẽ được chi trả theo giờ, theo hướng dẫn của UN về định mức chi phí trong hợp tác phát triển với Việt Nam bởi một trường đại học của Australia – đơn vị tổ chức khóa học này.Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV tới anne.herbert@australiaawardsvietnam.org trước 5h chiều ngày 13/6/2018.Thông tin chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂYTheo Aus4Skills
Bình luận bài viết
Bài viết liên quan