Đẩy mạnh phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến ngành Giáo dục

Đẩy mạnh phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến ngành Giáo dục
Ảnh minh họa/internetGD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản đề nghị cơ sở giáo dục ĐH, trường CĐ sư phạm, trường trung cấp sư phạm, các sở GD&ĐT, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 6186/CT-BGDĐT về việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020.Cụ thể, các cơ quan, đơn vị cần tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đã được Bộ trưởng phát động trong toàn ngành.Các cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến và quan tâm khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất, được giải thưởng cao do bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận hoặc đoạt giải thưởng ở khu vực hoặc thế giới.Định kỳ vào tháng cuối cùng của mỗi quý, các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến; giới thiệu các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, tích cực đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, gửi về Bộ GD&ĐT qua Vụ Thi đua - Khen thưởng và địa chỉ email vutdkt@moet.gov.vn.Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ chủ động kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 6186/CT-BGDĐT, phát hiện, đánh giá minh chứng sản phẩm của các tập thể, cá nhân điển hình trong lĩnh vực quản lý, phối hợp với Vụ Thi đua Khen thưởng đề xuất khen thưởng và phối hợp với Văn phòng giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến.Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị liên hệ với Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ GD&ĐT để được giải đáp.Đánh giá của Bộ GD&ĐT, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 6186/CT-BGDĐT, nhìn chung các cơ quan đơn vị đã quan tâm hơn việc tổ chức phong trào thi đua và thực hiện các nội dung của Chỉ thị.Tuy nhiên, việc tổ chức phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng, báo cáo định kỳ và đánh giá khen thưởng còn hạn chế. Một số địa phương, đơn vị thiếu sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc chỉ đạo phát hiện, bồi dưỡng, tổ chức tuyên truyền và đề xuất khen thưởng kịp thời các gương người tốt, việc tốt. Cá biệt, có đơn vị chưa thực hiện việc gửi báo cáo định kỳ.Lập Phương
Bình luận bài viết
Bài viết liên quan