Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình (Hòa Bình) đến năm 2035.

Mục tiêu nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hòa Bình và các quy hoạch khác có liên quan nhằm phát triển Hồ Hòa Bình trở thành điểm đến hấp dẫn của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ với các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa Mường và hệ sinh thái lòng hồ. Theo Nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt, Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình nằm trên địa bàn một số xã, phường thuộc TP Hòa Bình và bốn huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc và Mai Châu. Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình sẽ là khu du lịch quốc gia trọng tâm của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; là vùng sinh thái, đảm trách những chức năng chính về hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, liên vùng (cấp điện, cấp nước, điều tiết lũ, bảo vệ nguồn nước,...).

PV/Nhandan

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan