Đề xuất thôi học SV hoạt động mại dâm: Thứ trưởng Bộ GDĐT nói gì?

Bà Nguyễn Thị Nghĩa – Thứ trưởng Bộ GDĐT chia sẻ lý do đề xuất sinh viên hoạt động mại dâm 4 lần sẽ bị thôi học xuất hiện trong dự thảo Quy chế học sinh, sinh viên (HSSV) sư phạm.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, việc để lọt những điều chưa phù hợp trong dự thảo về công tác sinh viên của các trường sư phạm là do sơ suất.

Bộ GDĐT đã xây dựng kế hoạch soạn thảo Thông tư ban hành Quy chế Công tác HSSV đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hệ chính quy thay thế Quy chế Công tác HSSV theo Quyết định 42/2007/QĐ-BGDĐT. Theo kế hoạch, Bộ cũng sẽ rà soát, nghiên cứu sửa đổi một số nội dung quy định tại Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT cho phù hợp với thực tiễn.

Đề xuất thôi học SV hoạt động mại dâm: Thứ trưởng Bộ GDĐT nói gì?

Dự thảo thông tư Quy chế học sinh, sinh viên ngành sư phạm khiến dư luận xôn xao.

Theo đó, trong quá trình soạn thảo thông tư kể trên, Ban soạn thảo rà soát thấy có một số hành vi vi phạm của HSSV, cụ thể là hành vi vi phạm về hoạt động mại dâm cần phải điều chỉnh khi ban hành quy chế mới. “Tuy nhiên, trong quá trình công bố dự thảo lên Cổng thông tin điện tử của Bộ để xin ý kiến nhân dân, Ban soạn thảo đã chưa cập nhật dự thảo cho phù hợp nhất” – bà Nghĩa thông tin.

Bộ GDĐT cho biết đã tiếp thu và sẽ cố gắng hoàn chỉnh dự thảo một cách tốt nhất. Ngoài ra, sẽ có hình thức xem xét kiểm điểm đối với Ban soạn thảo.

Loading...

Hiện tại, trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT, dự thảo về Thông tư ban hành Quy chế công tác HSSV đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hệ chính quy, trong đó có quy định sinh viên cao đẳng, trung cấp sư phạm hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 sẽ bị đuổi học đã được rút xuống.

Cụ thể, theo dự thảo, sinh viên có tham gia hoạt động mại dâm lần 1, 2, 3, 4 sẽ tương ứng với các mức xử lý: Khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ có thời hạn và nặng nhất là buộc thôi học. Đối với các sinh viên tổ chức, chứa chấp, môi giới mại dâm sẽ ngay lập tức bị đình chỉ học và giao cho cơ quan chức năng xử lý.