Đường dây nóng: 0914 222 131 - Email: [email protected]

Ngành Kiểm sát triển khai thực hiện các thông tư liên tịch trong lĩnh vực tư pháp

17-04-2019, 23:10
Ngành Kiểm sát triển khai thực hiện các thông tư liên tịch trong lĩnh vực tư pháp
Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng yêu cầu cần đề cao vai trò, trách nhiệm của Viện Kiểm sát trong thực hiện các thông tư liên tịch, từ đó nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn ngành Kiểm sát và giữa các ngành khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
http://m.phapluat.tinngan.vn/Phap-luat/Nganh-Kiem-sat-trien-khai-thuc-hien-cac-thong-tu-lien-tich-trong-linh-vuc-tu-phap-5-0-1264244.html

Tin liên quan

Ngành Kiểm sát triển khai thực hiện các thông tư liên tịch trong lĩnh vực tư pháp

24
4
17
05
Người thực thi pháp luật nhưng vi phạm thì phải xử thật nặng
answered
12
Cần sớm phân cấp, phân quyền phù hợp
answered
16
Chủ tịch UBND TP HCM: 'Tôi không dám ký vì xấu hổ quá!'
answered
09
Thái Nguyên tăng cường quản lí và nâng cao đạo đức nhà giáo
answered