Đường dây nóng: 0914 222 131 - Email: [email protected]

Hà Nội chuẩn bị xây dựng bảng giá đất mới

22-04-2019, 13:20
Hà Nội chuẩn bị xây dựng bảng giá đất mới

Hà Nội chuẩn bị xây dựng bảng giá đất mới

Từ ngày 1/5 - 30/6, Hà Nội tổ chức triển khai nhiệm vụ điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất trên thị trường tại 584 xã, phường, thị trấn. Việc này nhằm phục vụ cho xây dựng bảng giá đất mới của thành phố. UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1826/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Bảng giá đất mới trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

Theo Quyết định, thành lập BCĐ thực hiện nhiệm vụ xây dựng và điều chỉnh Bảng giá đất mới trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024, gồm: Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng ban; Ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Phó Trưởng ban. Các thành viên BCĐ gồm: Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Quy hoạch Kiến trúc, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; Cục Thuế Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Mời Giám đốc Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc.


Xây dựng bảng giá đất mới sẽ giúp bám sát tình hình phát triển của bất động sản Hà Nội

BCĐ có trách nhiệm giúp UBND Thành phố chỉ đạo các cấp, ngành có liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng và điều chỉnh Bảng giá đất mới trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. BCĐ quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc cho BCĐ; Lập kế hoạch chi tiết để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 theo quy định. Các Sở, ban, ngành: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Quy hoạch Kiến trúc, NN&PTNT, Giao thông vận tải; Cục Thuế Thành phố có trách nhiệm cử cán bộ tham gia Tổ công tác.

Thành viên BCĐ và Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ xây dựng và điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 được hưởng kinh phí hỗ trợ theo quy định hiện hành. Kinh phí phục vụ cho Ban chỉ đạo và Tổ công tác nằm trong kinh phí thực hiện nhiệm vụ đã được phê duyệt giao Sở Tài nguyên và Môi trường hàng năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 3420/QĐ-UBND ngày 25/6/2014 của UBND Thành phố.


MuaBanNhaDat theo TBKD

Tin liên quan

Hà Nội chuẩn bị xây dựng bảng giá đất mới

31
Hà Nội chuẩn bị xây dựng bảng giá đất mới Từ ngày 1/5 - 30/6, Hà Nội tổ chức triển khai nhiệm vụ điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất trên thị trường tại 584 xã,
4
22
04
Đắk Lắk điều chỉnh đề án dạy học ngoại ngữ
answered
24
Đà Nẵng: Triển khai các công trình trọng điểm, động lực giai đoạn 2016-2020
answered
19
Chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt
answered
15
Năm 2020: 100% người dân Thủ đô được sử dụng nguồn nước sạch
answered
}