Đạo diễn Dùng 'khùng' hé lộ loạt hiếm về ba - cố nhà văn nổi tiếng Nguyễn Quang Sáng
Hôm nay sinh nhật Ba! 12/1 - đạo diễn Dũng khùng chú thích ngắn gọn cho loạt ảnh ngày thơ bé bên ba của mình là nhà văn nổi tiếng Nguyễn Quang Sáng.