Ấm thân trong căn hộ hướng biển 280m2, 'đại mỹ nhân' Quan Chi Lâm để lại 1,6 nghìn tỷ cho em trai vì không con cái
Sau khi tậu căn hộ năm 2017, giá hơn 17 triệu USD (~ gần 400 tỷ đồng), diễn viên Hong Kong quyết định để lại 74 triệu USD (~ 1,6 nghìn tỷ đồng) cho em trai vì không con cái