Chẳng lẽ chơi thân quá lâu nên Đức Phúc cũng bắt đầu giống Erik như anh em ruột?
Đức Phúc và Erik của thì hiện tại không chỉ giống nhau về tính cách mà còn cả ngoại hình.