Kỳ Duyên giải thích nguyên nhân khuôn mặt ngày càng giống Diệp Lâm Anh
Những câu hỏi xoay quanh nhan sắc của hai cô bạn thân qua thời gian lại giống nhau hơn đã được chính Hoa hậu Kỳ Duyên lí giải.