Câu trả lời thoả đáng cho thắc mắc 'Tại sao chẳng ai muốn rời khỏi Canada?'

Câu trả lời thoả đáng cho thắc mắc 'Tại sao chẳng ai muốn rời khỏi Canada?'
Canada thật ra là một đất nước tốt như thế nào mà chẳng ai muốn rời khỏi nơi này?